Czy znasz tę postać? - konkurs afiszowy dla klas 1-3

Dzieci lubią konkursy. Tym razem zapraszam do skorzystania z mojego konkursu afiszowego dotyczącego znajomości postaci z bajek:

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/ESplmZA3YNZIifSCs90EXW4Bss7LBzMV-sHz_xSNQl45Zw?e=WjU9N5