Konkurs - bohaterowie lektur z klas 4-6 w rebusach.


Mój zachwyt generatorem rebusów https://www.rebusy.edu.pl/ nie mija. Myślę, że można go wykorzystać na wiele sposobów - i na lekcjach, i przy przygotowywaniu konkursów, quizów, gazetek itp. Wymyśliłam następny konkurs z wykorzystaniem rebusów - tym razem dla klas 4-6:

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/ES6DeQdUHVtJrZdHVM-DWkUB73Gyk-_tv1NgBMbdF-b-kA?e=uvreNx

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EeXOd7bHj1BKpVikNsLhLl4Byy2v2W9H9fawUeFNncAsaQ?e=e84rJf