Konkurs emotikonowy - baśnie

Zapraszam do skorzystania z mojego drugiego konkursu emotikonowego, tym razem dotyczącego baśni Andersena i braci Grimm:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EfDpKd1UzTlLn8m2LOURUdEB_o0ta4QVLz3JWC9WLcSQyQ?e=VxYsAG

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EZfcjcR5YehLggRvY3qnyBgBQI3TLudLdL6_aAt5aKqIVQ?e=K2iYk3

Strony z takimi emotkami:
https://emojipedia.org/apple/
https://emojipedia.org/emojidex/