Konkurs - lektury klas 4 - 6 w rebusachNastępny konkurs z wykorzystaniem rebusów gotowy. Tym razem należy odczytać tytuły lektur klas 4-6.
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EcJrLPFP_nVBsRjq1WtREuQB9w_0F65Tc6dkhCVzTt3tSg?e=jBeK3g

Odpowiedzi:

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EXDVynZeEKpNpbWdN9bBO3kBDLwNlE7SJgNc9xRiPS399A?e=7To0FS