Konkurs – lektury klas 7 - 8 w rebusach


Dziś proponuję dla uczniów klas 7-8 konkurs z wykorzystaniem rebusów. Należy odczytać tytuły lektur.

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EZgzxmaUUt5LuU7_dbBmPk4BtsIxuyCb4HMDrMbtkxg7WA?e=RA5iKO

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EWnLhdGoJAhBtCkGc54795gBwa6Z-1fBMDOYvLXGrR0Vrw?e=CG9Oa9