Zgadnij, co to za pisarz - konkurs afiszowy dla klas 7-8


Konkurs polega na odgadnięciu portretu pisarza lub poety. Zapraszam do skorzystania:

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/ERH3xRz8wPVCmSRtoKRVKWMBSIaBkAlVPxiltnSFylBBfQ?e=FjtmjP