Konkurs emotikonowy - legendy polskie


Tym razem wymyśliłam konkurs dotyczący znajomości legend polskich. Również wykorzystałam emotikony.Zapraszam:

https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EeedpS9YvS5LuuR9AdZJPGwB2mbBftLu-w4ciVpZXxjOKw?e=jVydRn

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EaaJjSD8JgtDvWkwCq6EtQIBd0Jt9mO8SNQlIID8NWPvqg?e=xTQKFK

Zapraszam również na mój padlet, gdzie zamieściłam filmiki z najbardziej znanym polskimi legendami:

https://padlet.com/inova1/pmb8s9bfn65ks5gg


Ciekawe mogą okazać się również rebusy, które wygenerowałam na stronie:
https://www.rebusy.edu.pl/

Oto kilka przykładów: