Konkurs - frazeologizmy biblijne w rebusach


Tym razem opracowałam konkurs dotyczący związków frazeologicznych wywodzących się z Biblii:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/ESanKWyPIrdEpV1vBMOLAUsBiS9A3y3L1OkgqZ4NM476QQ?e=XwNpUC

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EdeCPGcfSTJJgk2iN7oQsegBQTEGxqePtRPYHnuh4nxqsA?e=2oOG9u