Bogowie na okrągło


Lubię mitologię grecką i chciałabym, żeby uczniowie też ją polubili. Wpadłam na pomysł nietypowej pracy z lekturą "Mitologii" Parandowskiego. Na jednej z lekcji uczniowie mieli wybrać po jednym bogu greckim i zaprezentować go na ....papierowej podkładce pod talerz.Miała być estetycznie ozdobiona i najważniejsze - powinna zawierać niezbędne informacje o wybranej postaci. Uczniowie ochoczo zabrali się do pracy. Po omówieniu jej wyników zawiesiliśmy podkładki na tablicy jako gazetkę.