Lekturnik

Następny pomysł to Lekturnik, w którym uczniowie robią notatki na temat poszczególnych lektur. Taki zeszyt wprowadziłam w dwóch klasach - 5. i 6. Pomysł się spodobał i uczniowie chętnie pracowali.
Kazałam zakupić zeszyt w formacie A4, gdyż według mnie notatki i wszelkie wklejki, karty pracy wyglądają w nim lepiej niż w zeszycie mniejszego formatu. Jest na pewno cięższy, ale gdy omawialiśmy lektury, uczniowie nosili tyko ten zeszyt        (i oczywiście lekturę). Trzy pierwsze strony poświęcone danej lekturze uczniowie uzupełniali samodzielnie według schematu, pozostałe notatki robiliśmy już na zajęciach. W związku z tym, że zwracałam szczególną uwagę nie tylko na zawartość, ale i na estetykę, powstały piękne Lekturniki.

Link do instrukcji, jak założyć Lekturnik:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EQRCm_NE6KBAr2_nENruWqMBIaamhe5jHRHuXsRQk8g7BA?e=XQHVr6