Canva - darmowe narzędzie do grafiki i zdjęć

Z przyjemnością odkryłam Canvę  https://www.canva.com/– bezpłatne internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych, np. plakatów, ulotek, prezentacji, zaproszeń, kolaży, zakładek, dyplomów, infografik, zaświadczeń. Witryna zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki i fonty. Program online posiada filtry domyślne oraz zaawansowane funkcje edycyjne. Dzięki aplikacji można opracować w prosty sposób zachwycające projekty. Ja dopiero uczę się, próbuję - z różnym skutkiem, ale mam nadzieję, że już niedługo będę zadowolona w pełni z efektów swojej pracy. Prezentacja "Ciekawostki o książkach":
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EZQHyIdGyFhPuQK42frpMMYBJfRe2kMY-YGXidiKr_FN8Q?e=rn3hY4

Prezentacja "Zalety książek":
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/ETUuDCn-oklEm5Ua65g02j0Bakbbm3gHCZ0GOo9u2Pmvww?e=jPRaoy