„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”


Biblioteka szkolna przyłączyła się do  projektu Fundacji Dbam o Mój Z@sięg https://dbamomojzasieg.com/  “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
W ramach akcji wszyscy uczniowie klas I – III otrzymali od Fundacji Dbam o Mój Z@sięg kartki świąteczne i na lekcjach lub w domach z rodzicami pisali na nich życzenia bożonarodzeniowe dla najbliższych.
Wielu uczniów wzięło również udział  w ogólnopolskim konkursie plastycznym , który polegał na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej według własnego pomysłu.