"W świecie emocji" - zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii.

Literatura to świat, z którego wszyscy, a szczególnie dzieci, mogą czerpać wartości, zasady postępowania, uczyć się reguł i wzorów zachowań. Jest nieocenionym źródłem wiedzy o świecie i ludziach. W pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym powinniśmy między innymi zwracać uwagę na potrzebę kształtowania wrażliwości na piękno i kulturę języka.
Literatura dostarczać może  wielu głębokich przeżyć. Dlatego warto wykorzystać ją na zajęciach czytelniczych. Odpowiednio dobrane teksty literackie sprzyjają rozbudzeniu u dzieci różnych zainteresowań, ale także pomagają zmniejszyć strach, lęk, osamotnienie, przynoszą uśmiech i radość. Sprawiają, że dziecko uświadamia sobie swoje emocje, poznaje sposoby działania i łatwiej rozwiązuje problemy, ma lepszą samoocenę i buduje pozytywny obraz samego siebie. Temu wszystkiemu służy bajkoterapia, która czerpie z dobroczynnego wpływu kontaktu z literaturą na psychikę dziecka.
W tym roku szkolnym postanowiłam przyjrzeć się bliżej bajkoterapii, ukończyłam kilka kursów, zapoznałam się z fachową literaturą. Uzbrojona w wiedzę i chęci postanowiłam prowadzić z dziećmi z klas pierwszych zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii - "W świecie emocji".
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, trwały 45 minut, brało w nich udział około 10 dzieci. Zgłosiłam je dyrekcji jako innowację pedagogiczną.
Pracowaliśmy głównie w oparciu o książkę "Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych" oraz bajki znalezione w Internecie. Spotkania miały w zasadzie ten sam schemat: czytanie bajki, rozmowa z dziećmi o jej treści ( czasami mini konkurs z nagrodami) oraz nauce, jaka z niej płynie, prace plastyczne nawiązujące do treści utworu. Dzieci bardzo chętnie przychodziły na zajęcia i aktywnie brały w nich udział.