"Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach"

Książka "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" to zbiór 15-stu wspaniałych opowiadań skierowanych do młodzieży w wieku 11-15 lat,  napisanych przez laureatów konkursu im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom i Andrzeja Maleszkę. Są to teksty o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, miłości, szacunku, odwadze, sprawiedliwości, wolności, optymizmie, życzliwości, pozytywnym nastawieniu do świata. Opowiadania bawią, uczą, wzruszają i skłaniają do refleksji.

Fundacja  ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom udostępniła bezpłatnie na swojej stronie dwa opowiadania ze zbioru "Gorzka czekolada". Pierwsze, które nosi tytuł "Burza", dotyczy wolności - czym jest, jak właściwie z niej korzystać. 

E-book można pobrać ze strony fundacji:

Tematem drugiego opowiadania jest życzliwość - na czym polega, jak ją rozpoznać, jak okazywać.
 Link do opowiadania "System":