"Jak powstaje książka"


Wydawnictwo „Księgarnia Dwie Siostry” zorganizowało warsztaty animacji, podczas których dzieci stworzyły ciekawy film „Jak powstaje książka”. W ten sposób wydawnictwo chciało podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania książek, a więc: autorom, ilustratorom, wydawcom, , tłumaczom, redaktorom, korektorom, grafikom, drukarzom, introligatorom, specjalistom ds. sprzedaży, specjalistom ds. promocji i marketingu, dystrybutorom, księgarzom i bibliotekarzom, a także wszystkim, którzy o książkach piszą i opowiadają, którzy organizują wydarzenia i spotkania: