Kaboom! na polskim


Na kilku blogach polonistycznych przeczytałam o Kaboom! i postanowiłam wykorzystać pomysł na swoich lekcjach. Nieco go zmodyfikowałam i przygotowałam patyczki laryngologiczne z wypisanymi markerem terminami związanymi z liryką. Na lekcji powtórzeniowej uczniowie po kolei losowali patyczek, podawali definicję wylosowanego pojęcia. Jeśli odpowiedź była poprawna - zatrzymywali patyczek. Jeśli nie odpowiedzieli prawidłowo lub wylosowali patyczek z napisem "Kaboom", odkładali go. Wygrywał ten, kto zebrał najwięcej patyczków.Kaboom! wykorzystałam na lekcji dotyczącej mitów greckich oraz związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii:Inna wersja wykorzystywana przeze mnie  na lekcjach ortografii lub gramatyki polega na wylosowaniu patyczka z literą - uczeń ma za zadanie podać wyraz z określoną trudnością ortograficzną lub określoną część  mowy zaczynającą się na wylosowaną literkę.Postanowiłam również spróbować wykorzystać zamiast patyczków laryngologicznych papierowe paseczki. Wydrukowałam i zalaminowałam kartki z wypisanymi wyrazami z różnymi trudnościami ortograficznymi. Gra miała te same, co wcześniej opisanie zasady. Z tym, że zadanie polegało na wytłumaczeni, jaka zasada ortograficzna tłumaczy pisownię wylosowanego słowa.