Konkurs - frazeologizmy mitologiczne w rebusach


Mój nowy konkurs rebusowy, tym razem dotyczący związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EVu4rh9dPB1Elrk_hgS3D24Bv1qJgbV1bsA_-9Nw4jE0lA?e=e1HLF6

Odpowiedzi:
https://sp2krasnik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iwona_marcinkowska_sp2krasnik_onmicrosoft_com/EeoH-N_nK99EoxvI5E1gAzUBKQXkbCQoz4wRgAx1O7-RPg?e=EVHrO1