Ekodetektywi Culturelab


Przeglądając Internet natknęłam się na stronę Fundacji Culturelab, która powstała w marcu 2016r. "Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii (...). Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci."

Fundacja realizuje kilka projektów skierowanych właśnie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Moją uwagę zwróciły dwa projekty: "Ekodetektywi i miejskie zagadki" oraz "Mały Obywatel Świata II". Wprawdzie ich adresatami są dzieci z Warszawy, ale Fundacja na swojej stronie udostępnia materiały, które można wykorzystać na zajęciach bibliotecznych dotyczących ekologii.

https://www.culturelab.pl/nasze-materialy/

Są to ebooki - mądre, z pięknymi ilustracjami i na pewno zainteresują dzieci.